Garanti Şartları

Sayın Müşterimiz,

Aşağıda firmamız tarafından satılan ürünlerle ilgili garanti koşulları bildirilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, ürünün müşteriye teslim tarihinden itibaren başlar ve 1 YIL dır.

2) Bu ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı (üretim hatalarından ve/veya üretici kaynaklı bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) firmamızın garantisi kapsamındadır.

3) Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi yurtiçi teknik servisimizde tamirinin mümkün olduğu durumlarda en fazla 20 iş günüdür.  Tamirin yapılabilmesi için yedek parça tedarik edilmesi gereken durumlarda gerekli olan süre tamir süresine dahil değildir ve müşteriye ayrıca bildirilir. Avrupa tamir merkezine gönderilen arızalı ürünlerin tamir süresi ise en fazla 3 aydır.

4) Ürünün garanti süresi içerisinde, malzeme veya ürün üretimi sırasındaki işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı yada değiştirilen parça bedeli talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen onarım Omron’un yetkili servisleri tarafından, tamir merkezinde yapılacaktır. Müşterinin yerinde tamir hizmeti istemesi durumunda, bu hizmet,  cihazın garanti süresi içinde olup olmadığına bakılmaksızın tamir işleminden ayrı olarak ücretlendirilecektir.

5) Ürünün;

  • a) Teslim tarihinden itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa arızalanmasının yanısıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  • b) Kullanılan malzeme veya üretim hatalarından kaynaklanan sebepler nedeniyle, fırmamız yetkili servis merkezlerinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz değiştirme yapılacaktır.

6) Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar:

  • a) Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda,
  • b) Ürünün Ormon tarafından yetkilendirilmemiş kimseler veya onarım atelyeleri tarafından daha önceden onarımının yapıldığı veya açıldığının belirlenmesi durumunda,
  • c) Ürünün yetkili servislerimizin bilgisi dışında; uygun olmayan gerilimde veya hatalı elektrik tesisatı ile kullanılması durumunda,
  • d) Ürünün seri numarasının ve varsa mühürlerinin tahrip edilmesi veya sökülmesi durumunda,
  • e) Arıza veya hasar, Omron’un sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında (kargo firmalarından kaynaklanan nedenlerle) oluşmuşsa,
  • f) Ürünün dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu içerisinde kırılması veya tahrip edilmesi durumunda,
  • g) Cihazın firmamız veya “industrial.omron.com.tr” sitesinde belirtilen yetkili bayilerimiz dışında bir yerden satın alınmış olması veya ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda,
  • h) Yangın, yıldırım, sel, deprem vs. gibi doğal afetlerden oluşan arızalar durumunda.

7) Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı, Omron Electronics’in düzenleyeceği raporla belirlenir.

8) Ürünün faturası garanti süresince saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge verilmez. Müşteri, garanti onarımını istediğinde bu faturayı göstermesi gerekir. Aksi takdirde onarım ücretli yapılır.

9) Müşterilerimiz Omron Yetkili Servisleri ile aralarında oluşabilecek anlaşmazlıkları öncelikle aşağıdaki adresimize bildireceklerdir.

“Omron Electronics Elektromekanik Yazılım San. ve Tic. Şti.
Burhaniye Mh. Tunuslu Mahmut Paşa Cd.
No: 10, Altunizade, Uskudar,
Istanbul,
Turkiye
E-Posta: servis@eu.omron.com